ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019 – ΑΝΤΖΕΝΤΑ 2019-2023

 

Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων, η ταχύτητα των προκλήσεων που παρουσιάζονται στο σύγχρονο περιβάλλον, απαιτεί τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα μπορεί να αντιμετωπίζει σε μόνιμη βάση και όχι ευκαιριακά, το εκάστοτε πρόβλημα, κοστολογημένα και με τους κατάλληλους ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Στη βάση αυτή, αντί φλύαρου και ανεφάρμοστου προγράμματος, θέτουμε 5 άξονες στους οποίους μπορούμε να δώσουμε επιτέλους λύσεις.

Έχουμε την κατάρτιση, έχουμε την εμπειρία και κυρίως, έχουμε τη μέθοδο για τους υλοποιήσουμε.

 

1)      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

Προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος:

-  Άμεση προτεραιότητα η επίλυση της διαχείρισης των σκουπιδιών. Προώθηση λύσεων μείωσης οικιακών απορριμμάτων:

1) Οικιακή κομποστοποίηση.

2) Βυθιζόμενοι κάδοι.

3) Κάδοι με αισθητήρες για καλύτερη οργάνωση της αποκομιδής.


4) Προγράμματα επιβράβευσης πολιτών για ανακύκλωση.-  Στρατηγική Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνου, για τους κινδύνους που κρύβονται και μπορεί να βγουν στην επιφάνεια με αναπάντεχες φυσικές καταστροφές (όπως μπαζωμένα ρέματα κ.α.).

-  Δημιουργία Ειδικής Διεύθυνσης προστασίας περιβάλλοντος στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, με επιστημονική στελέχωση.

-  Δημιουργία μονίμου μηχανισμού προστασίας από φυσικές καταστροφές σε συνεργασία με πανεπιστήμια.

 

2)      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΗ

Ασφάλεια:

-  Στρατηγική για την αντιμετώπιση του εγκλήματος μέσω :

Α) Ανάπτυξη και μόνιμη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού ικανού να αποτρέπει την παραβατικότητα, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της πόλης – Αποτελεί παγκοσμίως από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για την αποτροπή της παραβατικότητας.

Β) Δημιουργία δομών τοπικής αστυνόμευσης όπως Δημοτική Αστυνομία ή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση υπηρεσιών ασφαλείας.

Γ) Μνημόνιο συνεργασίας με την Αστυνομία προκειμένου να γίνονται δωρεές από τον δημοτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών προκειμένου να υπάρχει συχνότερη αστυνόμευση

Όλα τα παραπάνω θα χρηματοδοτούνται από μόνιμο κονδύλι του προϋπολογισμού

 

3)      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ:

Καθημερινότητα -Αστική ανάπλαση

-  Ψηφιακή διακυβέρνηση: Πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των νέων τεχνολογιών για την επαφή του δημότη με το δήμο (ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, ενημερώσεις για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος όπως εμπόδια μετακίνησης λόγω τεχνικών έργων, μείωση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές του δημότη).

-  Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ελέγχου (με τεχνολογίες GPS και αισθητήρων) και επισκευών του οδικού δικτύου με μόνιμο κονδύλι από τον προϋπολογισμό.

-  Τοπική συγκοινωνία: Αναβάθμιση στόλου, επέκταση δρομολογίων, αύξηση συχνότητας δρομολογίων σύνδεσης με τον Προαστιακό.

-  Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων

 

4)      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Τοπική Οικονομία

Η ανάπτυξη δεν είναι έννοια γενική, προσδιορίζεται από την αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού από νέες πηγές. Αυτές μπορεί να προέλθουν:

-  Δημιουργία τουριστικών εσόδων (ενδεικτικά από: Οργανωμένη αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων με δυνατότητα διαρκούς επισκεψιμότητας, διοργάνωση μεγάλου αθλητικού ή πολιτιστικού γεγονότος, δημιουργία διεθνών forum, που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ – Τουριστικό branding της πόλης). Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγικής σημασίας η σύσταση διεύθυνσης τουρισμού με δικό της προϋπολογισμό και ειδικό προσωπικό (νέος πιθανός ρόλος της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ)

-  Έσοδα από εκμετάλλευση της ΒΙ.ΠΕ με σύσταση Φορέα Διαχείρισης της

-  Δημιουργία άμεσων εσόδων από ίδρυση εταιρείας με αντικείμενο είτε την αγροτική παραγωγή είτε την παραγωγή ενέργειας. Θα διοικείται από διαπαραταξιακό συμβούλιο με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

-  Ίδρυση θερμοκοιτίδας νεοφυών (startup) επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας την προσέλκυση επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ανάπτυξης θα γίνουν το μέρισμα που θα γυρίσει στους δημότες με έργα και παροχές κοινωνικής προστασίας.

 

5)      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Πολιτισμός

-  Αναβάθμιση του ρόλου της Δημοτικής βιβλιοθήκης σε ανοικτό κέντρο διαρκούς μόρφωσης, με δράσεις ψηφιακής επιμόρφωσης, διοργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων με χρήση νέων τεχνολογιών.

-  Προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων πολιτιστικής εκπαίδευσης στα σχολεία με ψηφιακά μέσα

-  Αναβάθμιση του μουσείου με δημιουργία εικονικής εκδοχής του (virtual reality)

-  Δημιουργία μητρώου πολιτιστικών φορέων και συλλόγων για την καλύτερη οργάνωση και ενίσχυση του έργου τους.

 

Όλοι παραπάνω άξονες απαιτούν την σοβαρή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δημοτικού προϋπολογισμού. Ο συνδυασμός μας έχει αναλύσει και έχει διαπιστώσει τον χώρο στον προϋπολογισμό, που μπορεί να χρηματοδοτήσει τις παραπάνω προτεραιότητες. Σε συνδυασμό πάντα με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, είναι απολύτως εφικτή η υλοποίηση των προτάσεων μας, για μια συνολική αναβάθμιση του Δήμου Μεγάρων και Νέας Περάμου καθώς και των επί μέρους περιοχών.