Πράσινες πόλεις:

Βασικός μας άξονας για ποιότητα ζωής.

Με ποσοτικούς στόχους αύξησης του αστικού πρασίνου θα αναβαθμίσουμε την ποιότητα της καθημερινότητας μας.