«Η ανάγκη δημοτικής συγκοινωνίας στην πόλη μας»

της Χαράς Νάτση

Η ανάπτυξη των μεταφορών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη γενικότερη, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη  του ανθρώπου. Όπως  όλοι οι άνθρωποι , έτσι και οι άνθρωποι του δήμου μας έχουν την ανάγκη ανάπτυξης μέσων για τη διευκόλυνση τους στις  μεταφορές. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας  στην πόλη μας, που θα συνδέει καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας τακτικά δρομολόγια με τον προαστιακό σιδηρόδρομο, τις ώρες που λειτουργεί, καθώς και  δρομολόγια με τη βαρέα και το παραλιακό μέτωπο τους καλοκαιρινούς μήνες. Η εξασφάλιση της συγκοινωνίας κρίνεται απαραίτητη για την αναβάθμιση της παραλίας της Βαρέας.

Η ανάπτυξη της δημοτικής συγκοινωνίας θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας και σχετίζεται άμεσα με την οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη της. Οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται καθημερινά στις ευρείες  περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν νέοι που πηγαίνουν σε καθημερινή βάση στην Αθήνα όπου βρίσκονται οι σχολές τους, το ίδιο και τόσοι άλλοι συμπολίτες μου εργάζονται στην Αθήνα και πηγαινοέρχονται σε καθημερινά. ΤΩΡΑ λοιπόν έφτασε η ώρα η επιθυμία τους για πιο εύκολη μετακίνηση να γίνει πραγματικότητα. Χιλιάδες άνθρωποι θα διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους, ανεξάρτητα από το εισόδημα τους και την ιδιοκτησία ή μη αυτοκίνητου. Παραδείγματος χάριν, ο πληθυσμός 18-30 ετών βιώνει εντονότερα την επιθυμία και  την ανάγκη για μετακίνηση στις κοντινές πόλεις λόγω των σπουδών του , της εργασίας του, γενικότερα για κοινωνικούς σκοπούς ή για αναψυχή. Οι φοιτητές χρειάζονται ένα μέσο μεταφοράς που να λειτούργει με τακτικά δρομολόγια  συγχρονισμένα με τα δρομολόγια του προαστιακού. Επιπλέον, το ίδιο αναγκαίο είναι και για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας για να μετακινηθούν στο τόπο της εργασίας τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ηλικιωμένους, οι οποίοι χρειάζονται απαραίτητα ένα μέσο μεταφοράς για να μπορούν να επισκέπτονται τα κεντρικά σημεία της πόλης μας, να κάνουν τα ψώνια τους στο σουπερμάρκετ, να επισκέπτονται τους γιατρούς ή για να απολαμβάνουν τα καλοκαιρινά τους μπάνια στην παραλία της βαρέας.

Η ανάπτυξη της συγκοινωνίας έχει προτεραιότητα διότι αποτελεί ένα «στρατηγικό όπλο» για την αντιμετώπιση των μεγάλων κυκλοφοριακών προβλημάτων στο κέντρο της πόλης. Κυρίως όμως προσφέρει  βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι εξασφαλίζοντας ένα σύστημα συγκοινωνίας που θα λειτούργει με τακτικά δρομολόγια όλη την ημέρα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας (όπου τα δρομολόγια θα γίνονται γνωστά με πίνακες δρομολογίων στις στάσεις, στο διαδίκτυο και σε ένα αρμόδιο τηλέφωνο), με πολλές στάσεις έτσι ώστε να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία της πόλης,  οι άνθρωποι του τόπου μας θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για εργασία και αναψυχή.

Ακόμα χρειαζόμαστε την ύπαρξη κάποιας ειδικής υποδομής  στη συγκοινωνία του δήμου μας, καθώς και την εκπαίδευση και κατανόηση των οδηγών, ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες της δημοτικής συγκοινωνίας, να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό, να παρέχεται η ευκαιρία στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) και στα εμποδιζόμενα άτομα (νήπια, μικρά παιδιά, έγκυες, υπερήλικες, όσοι χρησιμοποιούν οποιοδήποτε αμαξίδιο ή όσοι έχουν  παροδική ανικανότητα λόγω τραυματισμού, λήψης φαρμάκων κλπ)  να εκτελούν δραστηριότητες ή λειτουργίες, από τις οποίες αποκλείονταν μέχρι σήμερα. Όπως είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες του δήμου μας, μια βόλτα στην παραλία της Παχης ή της Βαρέας κ.α.

Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας τη μείωση της ατμοσφαιρικής  ρύπανσης που θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη της δημοτικής συγκοινωνίας. Είναι σημαντική η συνεισφορά της για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, διότι  θα αποφευχθεί  η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας, αδιαμφισβήτητα με τη χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς αποφεύγεται το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα» που αντιστοιχεί σε κάθε μεταφερόμενη μονάδα.

Την υπάρχουσα τοπική συγκοινωνία στην πόλη μας, εμπνεύστηκε και πραγματοποίησε ο  επικεφαλής μας, ο κύριος Γιώργος Μπερδελής πριν από δεκα χρόνια, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η δημοτική συγκοινωνία παραμένει στο ίδιο επίπεδο, ΤΩΡΑ έφτασε η στιγμή να πραγματοποιηθεί η επέκταση της στο παραλιακό μέτωπο της Βαρέας και χρονική επέκταση  με τακτικά δρομολόγια συνυφασμένη με τα δρομολόγια του προαστιακού.  Η ύπαρξη μιας οργανωμένης δημοτικής συγκοινωνίας αποτελεί επιβεβλημένη κοινωνική ανάγκη για την πόλη μας. Πρόκειται  για ένα μακρόπνοο σχέδιο ανάπτυξης της δημοτικής συγκοινωνίας που θα στηριχθεί μελλοντικά από τις περισσότερες διοικήσεις.

Με εκτίμηση,
Νάτση Χαρά

Φιλόλογος
Υποψήφια δημοτική σύμβουλος
με τον συνδυασμό «ΤΩΡΑ»-Γιώργος Μπερδελής