Στρατηγικός στόχος η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ
(Προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος)

 

Με χιουμοριστική διάθεση, όταν λέμε «Πράσινη πόλη» δεν εννοούμε ότι βάφοντας πράσινους τους τοίχους των κτηρίων ή/και τα πεζοδρόμια γίναμε μια σύγχρονη πράσινη πόλη!

 

Τι είναι η πράσινη υποδομή και γιατί είναι τόσο σημαντική;

Πράσινη υποδομή είναι: καλύτερη διαβίωση μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση.

Η Ανακοίνωση για την Πράσινη Υποδομήen της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περιγράφει ως εργαλείο για την παροχή οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών μέσω φυσικών λύσεων, το οποίο βοηθά στην κατανόηση της αξίας των παροχών της φύσης προς την ανθρώπινη κοινωνία, και ως εργαλείο για την κινητοποίηση επενδύσεων για τη διατήρηση και την αύξηση αυτών των οφελών. Για παράδειγμα, η πράσινη υποδομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των όμβριων υδάτων που εισέρχονται σε αποχετευτικά συστήματα και από εκεί σε λίμνες και θάλασσες, μέσω των φυσικών ικανοτήτων συγκράτησης και απορρόφησης των φυτών και του εδάφους. Τα οφέλη της πράσινης υποδομής σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνουν την αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, τον μετριασμό του φαινομένου των αστικών θερμονησίδων, επιπλέον ενδιαιτήματα άγριας πανίδας και χώρους αναψυχής. Οι πράσινες περιοχές συμβάλλουν επίσης στο πολιτισμικό και ιστορικό τοπίο, συνεισφέροντας ταυτότητα σε περιοχές, καθώς και στο τοπίο αστικών και περιαστικών περιοχών οπού ζουν και εργάζονται άνθρωποι.  Έρευνες δείχνουν ότι οι λύσεις πράσινης υποδομής είναι λιγότερο δαπανηρές από τις γκρίζες υποδομές και παρέχουν ένα ευρύ φάσμα παράλληλων οφελών για τις τοπικές οικονομίες, τον κοινωνικό ιστό και το ευρύτερο περιβάλλον.

Γι’ αυτό το Τωρα και ο Γ. Μπερδελής έχουν επεξεργαστεί ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ:

  1. Σύσταση ειδικής Διεύθυνσης Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος με επιστημονική στελέχωση.
  2. Οργάνωση δομών καθαριότητας. Προώθηση λύσεων μείωσης οικιακών απορριμμάτων με Ανακύκλωση – κομποστοποίηση και διαλογή στην πηγή. ΜεΠρογράμματα επιβράβευσης πολιτών για ανακύκλωση.

  3. Βυθιζόμενοι και έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων.
  4. Μηχανισμός προστασίας από φυσικές καταστροφές σε συνεργασία με Πανεπιστήμια.
  5. Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έργο που ο Μπερδελής εμπνεύστηκε και δημοπράτησε το 2002 και έχει μείνει στα χαρτιά. Αποτελεί στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης μιας σύγχρονης πόλης.
  6. Κατασκευή Παρατηρητηρίων Περιβάλλοντος στον υγροβιότοπο βουρκαρίου και στα Γεράνεια όρη για Περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών και ενηλίκων της Αττικής.  
  7. Αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού με πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Θα μας εξασφαλίσει 5 χιλιάδες κυβικά νερού ημερησίως για την οικολογική άρδευση των δενδρωδών καλλιεργειών μας. Έτσι θα περιορίσουμε την εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα.
  8.  Κατασκευή φραγμάτων στα ρέματα για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα που εξαντλείται. Ένα πάγιο αίτημα πρέπει να υλοποιηθεί ώστε να δώσουμε οριστική λύση και στον κίνδυνο των πλημμυρών.    

Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας.

ΤΩΡΑ – Γ. Μπερδελής, για τις πόλεις που μας αξίζουν!