Στρατηγικός στόχος η ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ (smartcity)

Ποια θεωρείται ως «έξυπνη πόλη»;

Η πόλη η οποία αξιοποιεί τις νέες/καινοτόμες τεχνολογίες που αφορούν την ενέργεια, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες (ICT) ώστε να παρέχει τις απαραίτητες τεχνολογίες και υποδομές για να μεγιστοποιήσει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη τα οποία συνεισφέρουν στην βελτίωσε της ποιότητας ζωής και γενικότερα στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Το μέλλον το οποίο θέλουμε, είναι ένα μέλλον όπου οι πόλεις μας, τα Μέγαρα, η Ν. Πέραμος, η Κινέττα, το Αλεποχώρι και οι οικισμοί, να προσφέρουν ευκαιρίες για όλους, πρόσβαση σε υπηρεσίες, μεταφορές και άλλα κοινωνικά αγαθά σε συνθήκες ασφάλειας και αρμονικής συμβίωσης των πολιτών.


Γι’ αυτό το Τωρα και ο Γ. Μπερδελής έχουν επεξεργαστεί ΛΥΣΕΙΣ για ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ:

-  Ψηφιακή διακυβέρνηση: Πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των νέων τεχνολογιών για την επαφή του δημότη με το δήμο (ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, ενημερώσεις για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος όπως εμπόδια μετακίνησης λόγω τεχνικών έργων, μείωση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές του δημότη).

-  Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ελέγχου και επισκευών του οδικού δικτύου με μόνιμο κονδύλι από τον προϋπολογισμό, (με τεχνολογίες GPS και αισθητήρων).

- Έξυπνο parking, έξυπνα παγκάκια με wifi, 5G.

-  Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων

-  Τοπική συγκοινωνία: Αναβάθμιση στόλου, επέκταση δρομολογίων, αύξηση συχνότητας δρομολογίων σύνδεσης με τον Προαστιακό. Ανάπτυξη δρομολογίων περιμετρικά των πόλεών μας και των οικισμών με σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των οχημώτων μέσω smart phones και tablets.

 

ΤΩΡΑ – Γιώργος Μπερδελής, για τις πόλεις που μας αξίζουν!